Blog

Wanneer is er spraken van een dienstreis?
Er is sprake van een dienstreis als uw organisatie of dienst het noodzakelijk vindt dat u uw werkzaamheden verricht buiten de plaats waar u gewoonlijk uw werkzaamheden verricht en u in verband hiermee moet reizen binnen Nederland of in het buitenland. Te denken valt bijvoorbeeld aan het bezoeken van conferenties in binnen- en/of buitenland, maar ook een werkafspraak bij een andere organisatie.

Afrekening op basis van declaratie basis:
Ik ben zelf altijd een voorstander om dienstreizen op basis van declaraties af te rekenen. De belastingdienst geeft namelijk aan "De kosten die u als ondernemer maakt, dienen verantwoordt  te worden in uw administratie. Alleen
dan worden ze als aftrekpost geaccepteerd."

Jammer genoeg is dit niet “altijd” mogelijk ,omdat niet iedereen een bon/factuur opstuurt.
 
* denk bijvoorbeeld aan particuliere koop.
 * betaling via pinpas i.p.v. inkoopfacturen.   
 * kwijtraken/zoek raken van bonnen.
 * niet meer kunnen uitprintbare van digitale facturen.
 * gebruiken in het land waar naar toe wordt gereisd.


Daggeldvergoeding:
Hoe dien je nu om te gaan met deze dienstreizen waarin je geen declaratie/bon/factuur ontvangt, terwijl er weldegelijk kosten worden gemaakt door de betreffende medewerker.  Het zou oneerlijk zijn als deze kosten niet vergoed zouden worden conform het gelijkheidsbeginsel. Hiervoor gebruiken ambtenaren en grootte bedrijven (TU-Shell-United Nation) een daggeldvergoeding (daily subsistance allowance).


Deze wordt in Nederland gepubliceerd onder 'Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen' voor ambtenaren, waarin onbelaste daggeldvergoedingen staan, deze mag je ook voor niet-ambtenaren gebruiken. Voorwaarde is wel dat je toestemming vraagt aan de belastinginspecteur. Dit voorkomt problemen in de toekomst.


Daggeldvergoeding Binnenland:

De bedragen in de tarieflijst in de bijlage behorende de Reisregeling binnenland, en kunnen gewijzigd worden.

Zie:
 http://wetten.overheid.nl/BWBR0005912/geldigheidsdatum_02-11-2012

 
De vergoeding voor een dienstreis per motorvoertuig bedraagt € 0,19 per kilometer (onbelast).

ieder vol etmaal dat de dienstreis duurt:
a. logies; € 83,42
b. ontbijt; € 8,15
c. lunch; € 13,63
d. diner; € 20,62
e. dagcomponent en € 4,33
f. avondcomponent. € 12,89

bedoelde vergoedingen bestaat slechts indien voor het verkrijgen van de respectievelijke verstrekkingen kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

Daggeldvergoeding Buitenland:

De bedragen in de tarieflijst in de bijlage behorende de Reisregeling buitenland, en worden tweemaal per jaar, op 1 april en 1 oktober, gewijzigd.

zie:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2012/04/26/tarieflijst-logies-en-overige-kosten-bij-dienstreizen-buitenland-2012.html

De bedragen zijn gebaseerd op de in dollar vermelde bedragen in de Schedules of Daily Subsistance Allowance Rates (DSA-lijsten) van de Verenigde Naties. De in de DSA-lijsten opgenomen bedragen in dollar en CFA-Franc zijn ten behoeve van de tarieflijst omgerekend in euro.

 

vrijdag, 27 juli 2012 11:46

Het belang van Debiteurenbeheer

Geschreven door

De reden van goed debiteurenbeheer is dat het aantal wanbetalers wordt vermindert en het zorgt ervoor dat het saldo aan uitstaande facturen zo laag mogelijk blijft. Dit doe je door prioriteit te stellen aan betalingen én relatiebeheer. Hierdoor kan je zelf aan uw financiële verplichtingen voldoen en komt het voortbestaan van uw bedrijf niet in gevaar.

zondag, 10 juni 2012 00:00

Administratie een lust een last of noodzaak?

Geschreven door

Niet voor iedereen wordt een administratie gezien als een lust. Zo zijn er mensen die post ongeopend op hun bureau gooien. De administratie moeilijk terug kunnen vinden en geen idee hebben van wat er binnen komt en uit gaat. Opzich is dit niet zo vreemd indien de ondernemer administratie doen als hobby zag, dan was hij zelf wel administrateur geworden, maar bedenk wel overzicht helpt.

U moet de aangifte vennootschapsbelasting (VpB) over het voorgaande boekjaar voor 1 juni in het lopende kalanderjaar inleveren. Bent u te laat, dan riskeert u een boete. Bovendien bestaat de kans dat u geen uitstel meer krijgt.

vrijdag, 27 april 2012 00:00

Shared services center iets voor u?

Geschreven door

De intreden van een shared services center in een organisaties, een modetrend of brengt het de verwachte resultaten.

woensdag, 25 april 2012 00:00

Eerste blog van www.blankestijn.eu

Geschreven door

Financiële deskundigen deel uw visie met bezoekers via een blog.

Laatste artikels

© Copyright 2018 M.L. Blankestijn Advies & Beheer B.V. Alle rechten voorbehouden.
Web design by